Szkolna Kasa Oszczędności

Opublikowano: wtorek, 20, listopad 2018

Ogólne warunki SKO w szkole
1. SKO to program dla uczniów od 5 do 13 roku życia.
2.  Dziecko będące członkiem SKO
- uczy się zarządzać własnymi finansami
- otrzymuje książeczkę i legitymację SKO imitującą prawdziwą kartę płatniczą,
- otrzymuje numer klienta i hasło logowania do serwisu www.sko.pkobp.pl
- atrakcyjne oprocentowanie 2,5 %


3. Dyrektor szkoły wyznacza opiekuna SKO (p. E Jędrachowicz  i p. M Stańczyk)
4. Opiekun przyjmuje od dzieci wpłaty gotówkowe i dokonuje na rzecz dzieci wypłat gotówkowych oraz potwierdza dokonanie tych wpłat w książeczce SKO.
5. Dziecko kwituje wpłaty i wypłaty gotówkowe własnoręcznym podpisem w książeczce SKO.
6. Dziecko zgłasza wypłaty gotówkowe u opiekuna SKO co najmniej 2 dni przed żądanym terminem wypłaty.
7. Transakcje płatnicze mogą być wykonywane również przez rodziców w formie gotówkowej (w placówce PKO) lub bezgotówkowej (przelewy).
8. Rodzic wypełnia zgodę na przystąpienie dziecka do SKO (wszystkie rubryki, czytelnie, drukowanymi literami) i oddaje ją opiekunowi szkolnemu- p. Ewa Jędrachowicz
9. Szczegółowe informacje można udziela pracownik banku PKO:

Opiekun
Ewa  Jędrachowicz

Odsłony: 776