PROJEKT "PRAWA I OBOWIĄZKI"

Opublikowano: środa, 27, luty 2019

W naszej szkole w styczniu i lutym 2019r. realizowany był  Projekt  pt."Prawa i obowiązki ucznia".

W ramach tego przedsięwzięcia  na ternie szkoły zorganizowano:
•    akcję plakatową we wszystkich  klasach „ Uczeń jego obowiązki i prawa”, (wychowawcy klas),
•    konkurs literacki pt. „Uczeń  - obowiązki i prawa ” (W.Nowak i M.Antosik),
•    konkurs filmowy pt. „Obowiązki i prawa - to trudna sprawa” (A.Nawrocki),
•    wykonanie gazetki ściennej na korytarzu na powyższy temat ( J.Paszkowska),
•    zajęcia o prawach i obowiązkach dziecka i ucznia przeprowadzone przez wychowawców (wychowawcy klas),
•    uroczysty apel kończący Projekt„ Praw i Obowiązków ” podczas apelu  podsumowano działania realizowane w ramach projektu.
(Szkolny Klub Wolontariatu - B. Sylwestrzak i I. Kudelska).  

Projekt podniósł poziom wiedzy uczniów w zakresie ich praw i obowiązków, a także przybliżył tematykę praw człowieka. Uświadomił, jakie prawa i obowiązki przysługują uczniom na podstawie prawa międzynarodowego, polskiego prawa oświatowego oraz innych źródeł, w tym statutu i regulaminów szkolnych.

Wszystkim którzy zaangażowali się w PROJEKT DZIĘKUJEMY!!!!!!!
                            I.Kudelska i B.Sylwestrzak
    

                

Wyniki konkursu literackiego- nagrodzono następujących uczniów :  
I m. - Konstancja Kisser (Vb)
II m. - Nina Malińska (IIIa sp.)
III m. - Jakub Ciniewicz (Vb)
Wyróżnienia:
Natalia Oleska (IVa)
Maria Osowska (IIIa sp.)
Janina Woźniak (Vb)

 

 

Konkurs literacki

Odsłony: 451