WARSZTATY Z DORADZTWA ZAWODOWEGO

Opublikowano: środa, 22, maj 2019

W dniach 14 i 15 maja 2019r. odbyły się warsztaty z doradztwa zawodowego przeprowadzone przez przedstawicieli Ochotniczego Hufca Pracy w Łodzi. Zajęcia zorganizował pedagog szkolny Izabella Kudelska w III klasach gimnazjum i VIII szkoły podstawowej.


Tematyka warsztatów przeprowadzona przez doradców zawodowych to:
1. Szkoły zawodowe – szkołami pozytywnego wyboru. Analizowanie ofert szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego pod kątem możliwości dalszego kształcenia przy wykorzystaniu dostępnych źródeł informacji.
2. Do jakiego zawodu się nadaję. Jak scharakteryzować współczesny rynek pracy? Wyjaśnianie zjawisk i trendów zachodzących na współczesnym rynku pracy.
3.Przedstawienie zawodu doradcy zawodowego. Czym zajmuje się doradca zawodowy, możliwości awansu zawodowego, rynek pracy, zapotrzebowanie na zawód doradcy zawodowego w przyszłości, czas nauki oraz zarobki.

 
Odsłony: 436