Realizacji Programu Profilaktycznego - „PROFILAKTYKA JEST WAŻNA”

Opublikowano: wtorek, 04, luty 2020

Program został wdrożony w I semestrze roku szkolnego 2019/20 w naszej szkole. Celem programu było zwiększenie świadomości na temat zagrożeń wynikających ze stosowania używek oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów.

Program mógł być zrealizowany dzięki współpracy wychowawców klas z pedagogiem szkolnym. Był zgodny z założeniami programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, odnosił się do działań zapobiegających sięganiu przez uczniów po środki uzależniające, które stanowią przykład współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych. Wyposażył uczniów w niezbędne umiejętności oraz wykształcił podstawowe nawyki radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, jakim jest między innymi niebezpieczeństwo uzależnień od środków odurzających.

W miesiącu grudniu odbyły się warsztaty zgodnie z założeniami programu w klasach VII i VIII szkół podstawowych z trenerem edukacyjnym. Metoda pracy warsztatowej okazała się ciekawa i inspirująca uczniów. Te lekcje okazały się bardzo wartościowe. Młodzi ludzie zrozumieli jakie ogromne spustoszenie w organizmie ludzkim sieje uzależnienie i jak ważna jest umiejętność asertywnego odmawiania rówieśnikom.

W ramach programu zostało zrealizowane następujące zadanie: warsztaty dla uczniów, rada szkoleniowa dla nauczycieli oraz prelekcja dla rodziców. Wszystkie w/w działania zostały sfinansowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parzęczewie.

 

Pedagog szkolny Izabella Kudelska

 

 

Dnia 19 grudnia 2019 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty z profilaktykiem. W klasach VIII i VIII został poruszony temat używek. Na zajęciach byliśmy poproszeni o wykonanie kilku zadań, między innymi: ustawić się on najniższego do najwyższego, stanąć od najstarszego do najmłodszego. Mogliśmy przez to zaobserwować jak jesteśmy zintegrowani oraz jak się znamy. Następnie Pani terapeutka poprosiła nas o napisanie na karteczkach w jakich sytuacjach umiemy komuś odmówić. W dalszej części spotkania wywołała wskazane osoby o przeczytanie odpowiedzi na zadane pytanie. Pisaliśmy również o plusach i minusach związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych, po czym dyskutowaliśmy o tym na forum klasy. Pani psycholog słuchała naszych opinii oraz zadawała pytania. Niektóre z nich były na tyle trudne, że potrzebowaliśmy pomocy w odpowiedzi na nie. Zdaniem uczniów zajęcia zostały przeprowadzone w ciekawy sposób. Mogliśmy zrozumieć jak wielkim problemem wśród nastolatków są narkotyki.

 

Graczyk Marcelina VIIIB

 

Odsłony: 177