Informacja o ubezpieczeniu

Opublikowano: czwartek, 10, wrzesień 2020

W dniu 27 sierpnia 2020r. Rada Rodziców podjęła decyzję o grupowym ubezpieczeniu uczniów naszej szkoły w Firmie Ubezpieczeniowej COMPENSA.

Kwota składki wynosi:
Wariant II 50 zł,
Wariant III 60 zł,
Wariant IV 75 zł.  
Rodzic podejmuje decyzje o wyborze wariantu ubezpieczenia. Składka płatna u wychowawcy do 30 września 2020 r.


Istnieje możliwość wyboru innego wariantu ubezpieczenia ucznia lub wyboru innej firmy ubezpieczeniowej. Wówczas wszelkie formalności rodzic załatwia indywidualnie informując o tym fakcie wychowawcę. W poniższych załącznikach zawarte są informacje o indywidualnym ubezpieczeniu.

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE V (184)

 

Tabela środków specjalnych do OWU Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne V 184

 

 

Odsłony: 446