Ważne informacje - zdalne nauczanie - regulamin zdalnego nauczania

Opublikowano: sobota, 24, październik 2020

Informuje, że uczniowie klas IV-VIII naszej szkoły, przechodzą na naukę zdalną od 24.10.2020 do  08.11.2020r. (podstawa prawna Rozporządzenie MEN).  Klasy I-III  będą funkcjonowały bez zmian czyli stacjonarnie w szkole zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Autokary kursują bez zmian. Stołówka szkolna również będzie wydawała obiady dla zainteresowanych uczniów.

Zajęcia zdalne odbywać się będą  z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams i dziennika elektronicznego,  zgodnie z obowiązującym planem zajęć i przerwami między lekcjami. Obecność zdalna będzie sprawdzana  i odnotowywana w dzienniku lekcyjnym, tak jak ma to miejsce na zajęciach stacjonarnych.

Istnieje możliwość wypożyczenia ze  szkoły laptopów. W pierwszej kolejności laptopy, otrzymają rodziny wytypowane podczas ostatniego nauczania zdalnego. Rodzice klas IV i inni, zgłaszają do swojego  wychowawcy potrzebę wypożyczenia  laptopa. Powołana komisja podejmie decyzję o udostępnieniu komputera. W celu wypożyczenia laptopa, rodzic niezwłocznie zgłasza się do sekretariatu szkoły w godz. 7.30-15.30, gdzie podpisuje umowę użyczenia i odbiera  laptop.

W przypadku trudności z logowaniem do dziennika elektronicznego proszę kontaktować się w wychowawcą klasy. Uczniowie naszej szkoły podczas zajęć informatyki, uczyli się jak logować i korzystać z platformy TM. W przypadku  trudności z logowaniem  na TM proszę o pisemny kontakt z nauczycielem informatyki panią Sylwią Kuzniak. Podane zostaną w najbliższym czasie zasady zdalnego nauczania. O wszelkich zmianach będę informować na bieżąco w dzienniku elektronicznym oraz na stronie szkoły.

 

Regulamin zdalnego nauczania w roku szkolnym 2020-2021 

 

Życzę dużo zdrowia i pozdrawiam.

A. Graczyk

Odsłony: 741