KONKURS GRAFICZNY NA LOGO

Opublikowano: wtorek, 27, kwiecień 2021
  • adresatami konkursu są uczniowie klas V- VIII Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Parzęczewie,
  • zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie logo dla Dyskusyjnego Klubu Filmowego powstałego przy Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie,

 

  • projekt ma mieć charakter pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką na kartonie A4 lub grafiki komputerowej wykonanej w dowolnym programie graficznym,
  • jeden uczestnik konkursu może wykonać od 1 do maksymalnie 3 projektów,
  • prace konkursowe należy dostarczyć do 28 maja 2021 r, /piątek/- plastyczne do sekretariatu Szkoły, a grafikę komputerową przez pocztę e-dziennika do p. Sylwii Gabryelczyk z dopiskiem LOGO,
  • prace muszą być podpisane - imię i nazwisko ucznia, klasa,
  • prace oceni powołana do tego komisja konkursowa, która przyzna za najlepsze projekty nagrody rzeczowe; możliwe są też oceny celujące z informatyki i plastyki jako dodatkowa nagroda za udział w konkursie;
  • organizatorem konkursu jest FIT i SP w Parzęczewie
  • w załączniku dostępny jest regulamin konkursu oraz materiały pomocnicze.

 

Odsłony: 284