Sukcesy w wojewódzkich konkursach przedmiotowych

Opublikowano: środa, 05, maj 2021

Miło nam poinformować o sukcesach uczniów Szkoły Podstawowej im J . Tuwima w Parzęczewie w tegorocznych konkursach przedmiotowych organizowanych  przez Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Nasi uczniowie w wyniku wieloetapowych zmagań uzyskali niezwykle pomyślne wyniki:  

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego- nauczyciel przygotowujący pani Aleksandra Sroczyńska-Kisser

Laureatka:

Konstancja Kisser (8 b)

Finalistki:

Anna Fabjanowska (8 a)

Ewelina Szymańska (8 a)

 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki- nauczyciel przygotowujący pani Ewa Gapsa

Finalistki:

Konstancja Kisser (8 b)

Ewelina Szymańska (8 a)

Sandra Grzelak (8 a)

Anna Fabjanowska (8 a)

 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki - nauczyciel przygotowujący pani Małgorzata Gosińska

Finalistka:

Ewelina Szymańska (8 a)

Spośród 54 uczestników, Ewelina osiągnęła II miejsce w województwie na etapie rejonowym.

Kuratoryjne konkursy przedmiotowe to jedne z najbardziej prestiżowych sprawdzianów wiedzy i umiejętności, w jakich mogą startować uczniowie szkół podstawowych. Udział w nich wymaga od uczestnika, jak i przygotowującego go nauczyciela, zaangażowania i wielomiesięcznej ciężkiej pracy, a zagadnienia, z którymi trzeba się zmierzyć, znacznie wykraczają poza program nauczania. Konkurs przebiega w trzech etapach- szkolny, rejonowy i wojewódzki. Aby przejść kolejne szczeble, należy zdobyć odpowiednio: minimum 80% punktów na etapie szkolnym, 85% na etapie rejonowym, natomiast uzyskanie tytułu laureata wymaga przekroczenia progu aż 90% punktów na etapie wojewódzkim.

Laureatom i finalistom przysługuje wiele przywilejów- ich osiągnięcia zostają wpisane na świadectwie, tuż obok oceny celującej z przedmiotu, otrzymują także dodatkowe punkty rekrutacyjne przy przyjęciu do szkoły wyższego szczebla. Przyznanie tytułu laureata zwalnia ucznia z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku, ma on również zagwarantowane przyjęcie w pierwszej kolejności do każdej wybranej przez siebie szkoły ponadpodstawowej na terenie całego kraju.

Dziewczyny każdy etap konkursu traktowały jako poważne wyzwanie, z którego wywiązały się wzorowo.

Warto podkreślić, że nasze uczennice wzięły jeszcze udział w konkursie z chemii i geografii. Przeszły etap szkolny z bardzo wysokim wynikiem.

Dyrektor, grono pedagogiczne, obsługa oraz koledzy i koleżanki serdecznie gratulują uczennicom, rodzicom oraz nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursów tak wysokich tytułów oraz życzą dalszych sukcesów edukacyjnych.

 

 

Odsłony: 309