Kalendarz roku szkolnego

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 1 września 2016 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2016 r.
3. Ferie zimowe: 16 - 29 stycznia 2017 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna: 13 - 18 kwietnia 2017 r.
6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 23 czerwca 2017 r.
7. Wakacje: 24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późniejszymi zmianami, rozporządzenie MEN z dnia 5 października 2010 r.):

1. 31 październik 2016r. - poniedziałek

2. 2 maj 2017r. (wtorek)

3. 16 czerwiec 2017r. (piątek)

  

 

Odsłony: 4434