Kalendarz roku szkolnego

Rok szkolny 2021/2022


1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 01 września 2021
2. Zimowa przerwa świąteczna: 23-31 grudnia 2021
3. Ferie zimowe: 14 – 27 lutego 2022 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna: 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
5. Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 24 czerwca 2021
6. Ferie letnie: 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
• 12 listopad 2021r. (piątek- po Święcie Niepodległości )
• 7 styczeń 2022r. ( piątek- po Święcie Trzech Króli)
• 2 maj 2022r. ( poniedziałek -przed Świętem Konstytucji 3 Maja)
• 24, 25, 26 maj 2022r. (wtorek, środa, czwartek, - egzamin ósmoklasisty)
• 17 czerwiec 2022 r. (piątek po Bożym Ciele).

 

 

 

 

 

Odsłony: 10923