Kalendarz roku szkolnego

Roku szkolny 2018/2019

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 3 września 2018 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2018 r.
3. Ferie zimowe: 09 lutego - 24 lutego 2019 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna: 18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.
6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 21 czerwca 2019 r.
7. Wakacje: 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603) zarządzam, co następuje:

1) 02 listopada 2018 (piątek),
2) 10, 11, 12 kwietnia 2019 (środa, czwartek, piątek - egzamin gimnazjalny)
3) 15, 16, 17 kwietnia 2019 (poniedziałek, wtorek, środa- egzamin ósmoklasisty)
4) 2 maja 2019 r. (czwartek).

 

  

 

Odsłony: 7940