Kalendarz roku szkolnego

Rok szkolny 2019/2020

1.    Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 2 września 2019
2.    Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2019 - 31 grudnia 2019
3.    Ferie zimowe: 13 stycznia 2020 - 26 stycznia 2020
4.    Wiosenna przerwa świąteczna: 9 kwietnia 2020 - 14 kwietnia 2020
5.    Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 26 czerwca 2020
6.    Ferie letnie: 27 czerwca 2020 - 31 sierpnia 2020


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
1)    2, 3 stycznia 2020 (czwartek, piątek)
2)    21, 22, 23 kwietnia 2020 (wtorek, środa, czwartek - egzamin ósmoklasisty)
3)    12 czerwca 2020 (piątek)

 

  

 

Rok szkolny 2019/2020

1.      Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 2 września 2019

2.      Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2019 - 31 grudnia 2019

3.      Ferie zimowe: 13 stycznia 2020 - 26 stycznia 2020

4.      Wiosenna przerwa świąteczna: 9 kwietnia 2020 - 14 kwietnia 2020

5.      Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 26 czerwca 2020

6.      Ferie letnie: 27 czerwca 2020 - 31 sierpnia 2020

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020
na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1603 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

1)      2, 3 stycznia 2020 (czwartek, piątek)

2)      21, 22, 23 kwietnia 2020 (wtorek, środa, czwartek - egzamin ósmoklasisty)

3)      12 czerwca 2020 (piątek)

Odsłony: 9611