Kalendarz roku szkolnego

Rok szkolny 2020/2021

1.    Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 01 września 2020
2.    Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2020 - 31 grudnia 2020
3.    Ferie zimowe: 04 stycznia 2021 - 17 stycznia 2021
4.    Wiosenna przerwa świąteczna: 01 kwietnia 2021 - 06 kwietnia 2021
5.    Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 25 czerwca 2021
6.    Ferie letnie: 26 czerwca 2021 - 31 sierpnia 2021

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
•     25, 26, 27 maja 2021 (wtorek, środa, czwartek - egzamin ósmoklasisty)
•     04 czerwca 2021 (piątek)

 

 

  

 

Rok szkolny 2019/2020

1.      Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 2 września 2019

2.      Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2019 - 31 grudnia 2019

3.      Ferie zimowe: 13 stycznia 2020 - 26 stycznia 2020

4.      Wiosenna przerwa świąteczna: 9 kwietnia 2020 - 14 kwietnia 2020

5.      Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 26 czerwca 2020

6.      Ferie letnie: 27 czerwca 2020 - 31 sierpnia 2020

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020
na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1603 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

1)      2, 3 stycznia 2020 (czwartek, piątek)

2)      21, 22, 23 kwietnia 2020 (wtorek, środa, czwartek - egzamin ósmoklasisty)

3)      12 czerwca 2020 (piątek)

Odsłony: 10578