Samorząd Uczniowski

szkola

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
p. Jolanta Paszkowska
p. Marcin Kuzaniak

poprzez głosowanie zostali powołani: 

przewodniczący SU –    

zastępcy przewodniczącego SU – 

                                                          

skarbnik SU – 

sekretarz SU – 

To z nimi możecie rozmawiać o swoich pomysłach i problemach związanych ze szkołą. Możecie tez zwracać się do swoich  samorządów klasowych!

Życzymy owocnej współpracy...


 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Odsłony: 3605