"Owoce w szkole"

logo owocewszkole1

Program "Owoce w szkole" skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje bezpłatnie, jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

 

Od II semestru 2012/2013 Nasza szkoła również bierze udział w tym programie. Dostawcą porcji będzie Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Ozorkowie. logo owocewszkoleProgram jest koordynowany przez Agencję Rynku Rolnego przy dofinansowaniu ze środków unijnych. Celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych. Beneficjentami tego programu są uczniowie klas I-III szkół podstawowych, zgłoszonych do programu "Owoce w szkole".
Więcej informacji o programie na stronie www.owocewszkole.org

 

Odsłony: 3065