Podziękowanie

liniaserce

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie
składają podziękowania dla

 
pana Łukasza Gołygowskiego
właściciela Masarni w Plewnikach

 

za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność
okazaną naszej Szkole.

 

„Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać.
Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie.
Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody,
wytrwale i do końca wyciągać przyjazną dłoń".

 

Parzęczew, 14 kwietnia 2015r.

Odsłony: 2287