Podziękowanie

liniaserce

Dyrektor szkoły Agnieszka Graczyk oraz organizatorki tegorocznych jasełek - Aleksandra Sroczyńska- Kisser, Małgorzata Śnieg i Marta Stańczyk pragną złożyć serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom placówki i rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowanie spektaklu (dekoracje, kostiumy):

pani Jolancie Paszkowskiej
pani Karolinie Wyderko
pani Beacie Galoch
pani Lidii Gaczyńskiej
pani Julicie Polipowskiej
panu Pawłowi Graczykowi
panu Sylwestrowi Kisserowi
panu Marcinowi Seweryńskiemu
panu Konradowi Paruszewskiemu

 

Dziękujemy również wszystkim pozostałym rodzicom za zaangażowanie w przygotowaniu kostiumów dla występujących dzieci.

 

Parzęczew, 18.12.2015 r.

Odsłony: 2181