Rada Rodziców

Na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 18.09.2018r. podczas tajnego głosowania wybrano skład zarządu Rady Rodziców:

Przewodnicząca: p. Agnieszka Janicka
Zastępca przewodniczącego: p. Krzysztof Majchrzak
Skarbik: p. Anna Raj

 Skład Komisji Rewizyjnej

1. p. Aneta Seweryńska

2. p. Paweł Graczyk

3. p. Ewa Pysera

 

Ustalono minimalną składkę roczną na Radę Rodziców w kwocie 25 zł.Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców 2013/2014

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców 2014/2015

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców 2015/2016

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców 2016/2017

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców 2017/2018

SPRAWOZDANIE WPŁAT I WYDATKÓW RADY RODZICÓW GIMNAZJUM W PARZĘCZEWIE ZA OKRES OD 01.09.2017 DO 31.08.2018

Odsłony: 6616