Rada Rodziców

Na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 12.09.2019r. podczas tajnego głosowania wybrano skład zarządu Rady Rodziców:

Przewodniczący: p. Krzysztof Majchrzak
Zastępca przewodniczącego: p. Agnieszka Szymańska
Skarbik: p. Katarzyna Mierzejewska
Sekretarz: p. Angelika Filipiak

 

Ustalono minimalną składkę roczną na Radę Rodziców w kwocie 25 zł.Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców 2013/2014

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców 2014/2015

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców 2015/2016

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców 2016/2017

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców 2017/2018

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców 2018/2019

SPRAWOZDANIE WPŁAT I WYDATKÓW RADY RODZICÓW GIMNAZJUM W PARZĘCZEWIE ZA OKRES OD 01.09.2017 DO 31.08.2018

Odsłony: 8064