Rada Rodziców

Na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 15.09.2020r. podczas tajnego głosowania wybrano skład zarządu Rady Rodziców:

Przewodniczący: p. Agnieszka Szymańska
Zastępca przewodniczącego: p. Ewa Pysera
Skarbik: p. Emilia Skowrońska-Banasiak
Sekretarz: p. Angelika Filipiak

 

Ustalono minimalną składkę roczną na Radę Rodziców w kwocie 25 zł. Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców przy szkole Podstawowej im. J. Tuwima w Parzeczewie 35 8786 0001 0030 0100 3001 0102 z dopiskiem: Imię i Nazwisko ucznia, klasaSprawozdanie finansowe Rady Rodziców 2013/2014

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców 2014/2015

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców 2015/2016

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców 2016/2017

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców 2017/2018

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców 2018/2019

SPRAWOZDANIE WPŁAT I WYDATKÓW RADY RODZICÓW GIMNAZJUM W PARZĘCZEWIE ZA OKRES OD 01.09.2017 DO 31.08.2018

ROZLICZENIE RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2019/2020

Odsłony: 9265