Rada Rodziców

Na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 26.09.2016 r podczas tajnego głosowania wybrano skład zarządu Rady Rodziców:

Przewodnicząca: p. Agnieszka Szymańska
Zastępca przewodniczącego: p. Krzysztof Majchrzak
Skarbik: p. Anna Raj

 Skład Komisji Rewizyjnej

1. p. Emilia Krakowska

2. p. Aneta Seweryńska

2. p. Paweł Graczyk

 

Ustalono minimalną składkę roczną na Radę Rodziców w kwocie 25 zł.

Rada Rodziców podjęła decyzję o nie wdrażaniu konkursu na najwyższą klasową wpłatę na Radę rodziców w roku szkolnym 2016/2017.

 

Nr Rachunku bankowego na jaki można przekazywać wpłaty:
35 8786 0001 0030 0100 3001 0102Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców 2013/2014

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców 2014/2015

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców 2015/2016

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców 2016/2017

 

Odsłony: 4862