Rada Rodziców

Na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 19.09.2023 r. podczas tajnego głosowania wybrano skład zarządu Rady Rodziców:

Przewodniczący: p. Katarzyna Mierzejewska
Zastępca przewodniczącego: p. Ewa Pysera
Skarbnik: p. Emilia Banasiak
Sekretarz: p. Angelika Filipiak

Ustalono minimalną składkę roczną na Radę Rodziców w kwocie 40 zł. Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców przy szkole Podstawowej im. J. Tuwima w Parzęczewie 35 8786 0001 0030 0100 3001 0102 z dopiskiem: Imię i Nazwisko ucznia, klasaSprawozdanie finansowe Rady Rodziców 2013/2014

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców 2014/2015

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców 2015/2016

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców 2016/2017

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców 2017/2018

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców 2018/2019

Sprawozdanie Rady Rodziców Gimnazjum w Parzęczewie

Sprawozdanie Rady Rodziców 2019/2020

Sprawozdanie Rady Rodziców 2020/2021

 

 

 

 

 

Odsłony: 12626