Pedagog szkolny

 

 "Poradnik dla rodziców - dotyczący motywacji dziecka do nauki"

 

mgr Izabella Kudelska

zaprasza na indywidualne konsultacje uczniów i rodziców w następujących godzinach pracy:

Poniedziałek 8.10 - 15.00

Wtorek 10.30 - 13.40

Środa 8.00 - 15.10

Czwartek 8.10 - 10.00

               11.00 - 15.30

 

Pedagog szkolny to osoba, która ma na celu uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej w szkole. Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinne, Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze).

Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:

1. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych.

2. Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów.

3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

4. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli.

5. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy, masz problem, z którym nie możesz sobie poradzić sam – przyjdź. Wspólnie na pewno coś wymyślimy. Każdy członek społeczności szkolnej - uczeń, nauczyciel i rodzic, może zwrócić się do pedagoga o pomoc i wsparcie w różnych sprawach: porozmawiać o problemach, rozwiać wątpliwości, uzyskać poradę lub informację gdzie szukać dalszej pomocy.

 

Uczniu, zwróć się do pedagoga gdy:

• czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
• nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
• masz problemy rodzinne
• chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
• chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
• masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Przyjdź także z każdą sprawa, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić. PRZYJDŹ. POSTARAM SIĘ POMÓC.

 

Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy:

• niepokoi Cię zachowanie dziecka
• zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
• chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach
• poturbujesz wsparcia w procesie wychowania
• masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
• znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

ZAPRASZAM. POSTARAM SIĘ POMÓC.

 

 Ciekawe linki

Kiedy i jak często chwalić dzieci? Jak zachęcić je do nauki?

 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci

 

Cyberprzemoc. Rodzice nic nie wiedzą ...

 

 

 

Odsłony: 7578