Pedagog szkolny

 

 "Poradnik dla rodziców - dotyczący motywacji dziecka do nauki"

 

mgr Izabella Kudelska

zaprasza na indywidualne konsultacje uczniów i rodziców w następujących godzinach pracy:

Poniedziałek 8.15-15.30

 

Środa 8.15-9.00

          11.00-14.00

 

Czwartek 8.15-14.00

 

Piątek 11.00-14.40

 

Pedagog szkolny to osoba, która ma na celu uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej w szkole. Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinne, Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze).

Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:

  1. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych,
  2. Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów,
  3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  4. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
  5. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji. 

Jeśli potrzebujesz pomocy, masz problem, z którym nie możesz sobie poradzić sam – przyjdź. Wspólnie na pewno coś wymyślimy.

 

Każdy członek społeczności szkolnej - uczeń, nauczyciel i rodzic, może zwrócić się do pedagoga o pomoc i wsparcie w różnych sprawach: porozmawiać o problemach, rozwiać wątpliwości, uzyskać poradę lub informację gdzie szukać dalszej pomocy.

Uczniu, zwróć się do pedagoga gdy: 

• czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
• nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
• masz problemy rodzinne
• chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
• chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
• masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Przyjdź także z każdą sprawa, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

PRZYJDŹ. POSTARAM SIĘ POMÓC.

Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy: 

• niepokoi Cię zachowanie dziecka
• zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
• chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach
• poturbujesz wsparcia w procesie wychowania
• masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
• znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

ZAPRASZAM. POSTARAM SIĘ POMÓC.

 

    

Ciekawe linki

Kiedy i jak często chwalić dzieci? Jak zachęcić je do nauki?

 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci

 

Cyberprzemoc. Rodzice nic nie wiedzą ...

 

Odsłony: 3429