Dokumenty

Standardy Ochrony Małoletnich w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie

Regulamin rozliczania odpłatności za obiady w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie

Regulamin zdalnego nauczania w roku szkolnym 2020-2021

WYNIKI EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIANA TUWIMA W PARZĘCZEWIE

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Statut Szkoły

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CENTRUM SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PARZĘCZEW

Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia

Procedury postępowania wobec ucznia z zachowaniami trudnymi

PROGRAM WYCHOWAWCZ0 - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JULIANA TUWIMA W PARZĘCZEWIE

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. TUWIMA W PARZĘCZEWIE

Procedura postępowania w przypadku sytuacji kryzysowych
w Szkole Podstawowej im. J. Tuwima w Parzęczewie

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW SZKOŁY W SYTUACJI UJAWNIENIA UCZNIA ZAGROŻONEGO DEMORALIZACJĄ

Regulamin określający strój i wygląd ucznia Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie

REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI WYCHOWAWCZEJ

Regulamin wycieczek szkolnych i innych imprez krajoznawczo – turystycznych Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie

Regulamin szkolnej pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej im. J. Tuwima w Parzęczewie

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JULIANA TUWIMA W PARZĘCZEWIE

REGULAMIN BOISKA SZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie

Regulamin korzystania z terenu szkoły

REGULAMIN BHP w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. J. Tuwima w Parzęczewie

Kryteria oceniania klas 1 - 3

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

 Deklaracja - świetlica


 

 

 

 

 

 

 

Odsłony: 16363