Dokumenty

Statut Szkoły

Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia

Procedury postępowania wobec ucznia z zachowaniami trudnymi

Kryteria oceniania klas 1 - 3

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych


 

Rekrutacja uczniów do klas I na rok szkolny 2017/2018

Karta zapisu dziecka do szkoły
(kartę można przekazać osobiście do sekretariatu lub na e-mail szkoły)

 


 

Protokół kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie

 

 


 

 

 

 

 

Odsłony: 7013