Dokumenty

Regulamin zdalnego nauczania w roku szkolnym 2020-2021

WYNIKI EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIANA TUWIMA W PARZĘCZEWIE

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Statut Szkoły

Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia

Procedury postępowania wobec ucznia z zachowaniami trudnymi

PROGRAM WYCHOWAWCZ0 - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JULIANA TUWIMA W PARZĘCZEWIE

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. TUWIMA W PARZĘCZEWIE

Procedura postępowania w przypadku sytuacji kryzysowych
w Szkole Podstawowej im. J. Tuwima w Parzęczewie

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW SZKOŁY W SYTUACJI UJAWNIENIA UCZNIA ZAGROŻONEGO DEMORALIZACJĄ

Regulamin określający strój i wygląd ucznia Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie

REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI WYCHOWAWCZEJ

Regulamin wycieczek szkolnych i innych imprez krajoznawczo – turystycznych Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie

Regulamin szkolnej pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej im. J. Tuwima w Parzęczewie

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JULIANA TUWIMA W PARZĘCZEWIE

REGULAMIN BOISKA SZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie

Regulamin korzystania z terenu szkoły

REGULAMIN BHP w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. J. Tuwima w Parzęczewie

Kryteria oceniania klas 1 - 3

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Wykaz zajęć dodatkowych wynikający z dobrowolnej deklaracji nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie w roku szkolnym 2019/2020

Deklaracja - świetlica


 

Rekrutacja uczniów do klas I na rok szkolny 2021/2022

Karta zapisu dziecka do szkoły
(kartę można przekazać osobiście do sekretariatu lub na e-mail szkoły)

Oświadczenie

 


 

 

 

 

 

Odsłony: 11407