Ewaluacja zewnętrzna


 

WYNIKI CAŁOŚCIOWEJ EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

 

W dniach od 20.10 do 05.11 2014r. w naszej szkole przeprowadzona została całościowa ewaluacja zewnętrzna. Zespół wizytatorów reprezentujących Kuratorium Oświaty w Łodzi w składzie: p. Ewa Sobór i p. Jarosław Owsiański oceniał poziom spełnienia wszystkich 12 wymagań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wymagania te dotyczą najróżniejszych aspektów pracy szkoły: od wyników nauczania, realizacji obowiązującej podstawy programowej, przez rozwijanie aktywności i umiejętności społecznych uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy szkoły, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie. Każde z tych wymagań dana szkoła lub placówka może spełnić na poziomie od A do E.

 

Poziom E - oznacza niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

Poziom D - oznacza podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom C - oznacza średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom B - oznacza wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

● Poziom A - oznacza bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

 

Oto jak została oceniana nasza szkoła:

 

Wymaganie

Ocena

1. Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.

B

2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

B

3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

B

4. Uczniowie są aktywni.

B

5. Respektowane są normy społeczne.

B

6. Szkoła  wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację.

B

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu.

B

8. Promowana jest wartość edukacji.

B

9. Rodzice są partnerami szkoły.

B

10. Wykorzystywane są zasoby szkoły oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

B

11. Szkoła, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z  analizy wyników egzaminu gimnazjalnego.

B

12. Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi.

B

 

Tak więc raport z ewaluacji wskazał, że we wszystkich obszarach wymaganie te spełniamy na poziomie wysokim, a nasze działania przynoszą wymierne efekty. Taki wynik bardzo cieszy.

 

Serdeczne podziękowania dla RODZICÓW, UCZNIÓW, PRACOWNIKÓW NASZEGO GIMNAZJUM oraz dla PARTNERÓW SZKOŁY za zaangażowanie w czynności ewaluacyjne oraz za wszystkie działania podejmowane na rzecz rozwoju szkoły. Sukces w tym zakresie jest, bez wątpienia, wynikiem pracy nas wszystkich. Raz jeszcze dziękuję.

 

Szczegółowe wyniki ewaluacji przedstawione są w raporcie dostępnym na platformie internetowej http://www.npseo.pl/action/raports

 

 

 

 

Dyrektor szkoły
Ewa Świniuch

 

Odsłony: 5611