Rekrutacja

Nabór uczniów do klas I w roku szkolnym 2024/2025

Szanowni rodzice/opiekunowie dzieci siedmioletnich

Od 16.02.2024 r. nastąpi nabór uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2024/2025.

Zarządzenie Dyrektora

Karta zapisu dziecka

Oświadczenie rodziców

Nabór uczniów do klas I w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni rodzice/opiekunowie dzieci siedmioletnich

Od 20.02.2023 r. nastąpi nabór uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024.

Zarządzenie Dyrektora

Karta zapisu dziecka