Podziękowanie

liniaserce

Dyrektor szkoły Agnieszka Graczyk oraz organizatorki tegorocznych jasełek - Aleksandra Sroczyńska- Kisser, Małgorzata Śnieg i Marta Stańczyk pragną złożyć serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom placówki i rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowanie spektaklu (dekoracje, kostiumy):

pani Jolancie Paszkowskiej
pani Karolinie Wyderko
pani Beacie Galoch
pani Lidii Gaczyńskiej
pani Julicie Polipowskiej
panu Pawłowi Graczykowi
panu Sylwestrowi Kisserowi
panu Marcinowi Seweryńskiemu
panu Konradowi Paruszewskiemu

 

Dziękujemy również wszystkim pozostałym rodzicom za zaangażowanie w przygotowaniu kostiumów dla występujących dzieci.

 

Parzęczew, 18.12.2015 r.

Podziękowanie

liniaserce

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie
składają podziękowania dla

 

pani Agaty Kolasy

 

za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność
okazaną naszej Szkole.

 

„Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać.
Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie.
Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody,
wytrwale i do końca wyciągać przyjazną dłoń".

 

Parzęczew, 25 czerwca 2015r.

 

Podziękowanie

liniaserce

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie
składają podziękowania dla

 

 państwa Andrzeja i Małgorzaty Frajnd

 

 za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność
okazaną naszej Szkole.

 

„Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać.
Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie.
Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody,
wytrwale i do końca wyciągać przyjazną dłoń".

 

Parzęczew, 25 czerwca 2015r.

Podziękowanie

liniaserce

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie
składają podziękowania dla

 
pana Łukasza Gołygowskiego
właściciela Masarni w Plewnikach

 

za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność
okazaną naszej Szkole.

 

„Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać.
Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie.
Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody,
wytrwale i do końca wyciągać przyjazną dłoń".

 

Parzęczew, 14 kwietnia 2015r.

Podziękowanie

liniaserce
Dyrektor wraz z Radą Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie
składają podziękowania
Zarządowi Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

za nieodpłatne prowadzenie rachunku bankowego.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za wielkie serce i dobrą wolę.

„Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać.
Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie.
Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody,
wytrwale i do końca wyciągać przyjazną dłoń".

Z wyrazami szacunku:
Rada Rodziców oraz
dyrektor szkoły: Agnieszka Graczyk

Parzęczew, 23 stycznia 2015r.

 liniaserce

Podziękowanie

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
oraz Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie
składają podziękowania

Panu Marcinowi Borowczykowi

za nieodpłatne przekazanie naszej placówce Świątecznego drzewka. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za wielkie serce i dobrą wolę. Jednocześnie życzymy, aby nadchodzące święta Bożego Narodzenia były dla Pana pełne magii i radości, a Nowy 2015 Rok spełnił najskrytsze marzenia, obdarował pomyślnością i szczęściem.

„Dla ludzi naprawdę wielkich nie ma większej radości od tej, gdy drugiemu mogą sprawić radość"
J. Korczak

 Parzęczew, 01 grudnia 2014r.

 

liniaserce