liniaserce
Dyrektor wraz z Radą Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie
składają podziękowania
Zarządowi Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

za nieodpłatne prowadzenie rachunku bankowego.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za wielkie serce i dobrą wolę.

„Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać.
Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie.
Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody,
wytrwale i do końca wyciągać przyjazną dłoń".

Z wyrazami szacunku:
Rada Rodziców oraz
dyrektor szkoły: Agnieszka Graczyk

Parzęczew, 23 stycznia 2015r.

 liniaserce

Odsłony: 2425