Rada Rodziców


 

Skład zarządu Rady Rodziców:

Przewodniczący: p. Agnieszka Janicka
Zastępca przewodniczącego: p. Monika Staniewska
Skarbik: p. Agata Rzepecka

Protokolant: p. Monika Staniewska

Skład Komisji Rewizyjnej: p. Agnieszka Janicka i p. Monika Staniewska

Ustalono minimalną składkę roczną na Radę Rodziców w kwocie 25 zł.


Nr Rachunku bankowego na jaki można przekazywać wpłaty:
51 87860001 0030 0070 2000 0001


Rada Rodziców wspiera różne akcje, inicjatywy i działania. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia wszystkich rodziców. Bez Państwa zaangażowania i pomocy finansowej nie zdziałamy wiele! Wszystkie zebrane fundusze są przeznaczane wyłącznie na potrzeby uczniów – naszych dzieci.

Pieniądze są przeznaczone na następujące cele: nagrody w konkursach, nagrody za osiągnięcia w nauce, słodycze, napoje na imprezy okolicznościowe (Mikołajki, Tłusty Czwartek, Dzień Dziecka, itp.) i inne potrzeby, które wynikają w trakcie roku szkolnego.

Każdy rodzic indywidualnie deklaruje, jaką kwotę może wpłacić, wypełniając deklarację

Wpłat można dokonywać w sekretariacie Szkoły lub na konto Rady Rodziców.

Deklarowane wpłaty stanowią darowiznę na cele oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze realizowane przez Radę Rodziców zgodnie z jej projektem działań i wydatków oraz posłużą do opracowania planu finansowego na bieżący rok szkolny.


W imieniu uczniów dziękujemy za wszystkie wpłaty!

 


 

SPRAWOZDANIE WPŁAT I WYDATKÓW

RADY RODZICÓW GIMNAZJUM W PARZĘCZEWIE

ZA OKRES OD 01.09.2016 DO 31.08.2017

Wpłaty:

Saldo początkowe   1093,45 zł

Uczniowie                 3377,00 zł

Ubezpieczenie AXA  591,00 zł

RAZEM:                     5061,45 zł

Wydatki:

 1. Transport- wyjazd do kina na Mikołajki                                            300,00 zł
 2. Dzień Edukacji Narodowej                                                                135,00 zł
 3. Nagrody za konkursy                                                                          150,00 zł
 4. Ostatki(paczki i napoje)                                                                     315,50 zł
 5. Nagrody książkowe na koniec roku                                                  990,19 zł
 6. Słodkości dla każdego ucznia na koniec roku                                 345,00 zł
 7. Długopisy  na zakończenie III klasy gimnazjum                                230,00 zł
 8. Prowizje bankowe                                                                               30,00 zł

RAZEM:                                                                                                      2495,69 złFaktury i paragony stanowią załącznik do sprawdzenia

Dzień dziecka (lody) ufundowane przez jednego z rodziców                278,60 zł


Saldo końcowe na dzień 01.09.2017                                                           2565,76 zł


Gimnazjum wpłaty za rok szkolny 2016/2017

 • KLASA I A - 555,00 zł          77%
 • KLASA I B – 535,00 zł          67%
 • KLASA II A – 680,00 zł         95%
 • KLASA II B – 625,00 zł         93%
 • KLASA III A – 455 zł              95%
 • KLASA III B – 527 zł              100%

 
Odsłony: 5440