Świetlica szkolna

Świetlica Szkoły Podstawowej im J. Tuwima w Parzęczewie to trzy doskonale wyposażone sale (sala główna ,sala zabaw, strefa ciszy) – każda z nich przeznaczona jest do innego typu zajęć – relaksu i odpoczynku, zabawy oraz nauki. Uczniowie uczestniczą w dekorowaniu tych sal, poprzez ekspozycję własnych prac na tablicach ściennych, które zawsze odpowiadają bieżącym wydarzeniom, tj. zmiany pór roku, święta.


W przypadku korzystnych warunków atmosferycznych, uczniowie mają możliwość korzystania z kompleksu boisk, placu zabaw, oraz hali i sali sportowej.


W świetlicy odbywają są regularne zajęcia tematyczne, prowadzone różnorodnymi metodami, dostosowanymi do potrzeb i umiejętności uczniów. Są to zajęcia, rozszerzające i rozwijające wiedzę uczniów, plastyczno – techniczne, muzyczne, gry i zabawy dydaktyczne, zajęcia o tematyce profilaktyczno – wychowawczej, rekreacyjno – ruchowe itp.


Uczniowie podczas pobytu w świetlicy odrabiają zadania domowe, a także uczą się. Mogą wówczas liczyć na pomoc wychowawców lub starszych kolegów i koleżanek.


Na terenie świetlicy wychowawcy systematycznie przeprowadzają pogadanki na temat: kultury zachowania, bezpieczeństwa uczniów w drodze do i ze szkoły, zabaw na boisku szkolnym i placu zabaw, bezpieczeństwa podczas oczekiwania i wsiadania do autobusów, korzystania ze  stołówki szkolnej, oraz zachowań uczniów podczas  dłuższych  przerw (np. ferie zimowe, wakacje letnie). Podejmuje się również szereg działań eliminujących negatywne zachowania i wzmacniające pozytywne postawy. Wychowawcy świetlicy ściśle współpracują z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym oraz rodzicami.


Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I – VIII


Świetlica działa w godzinach 06:50 – 16:00

 

 

Deklaracja - świetlica

 

 

 

 

 

 

 

Odsłony: 12872