Świetlica szkolna

W szkole działa świetlica szkolna do której uczęszczają uczniowie klas 0-III oraz klas IV - VI. Pomieszczenie podzielone jest na kąciki tematyczne oraz wyposażone w różnego rodzaju gry, puzzle, zabawki, sprzęt sportowy i rekreacyjny, telewizor itp.
Uczniowie odrabiają zadania domowe, doskonalą liczenie i czytanie, wyrównują  braki wiedzy korzystając z pomocy koleżeńskiej lub indywidualnej pomocy wychowawcy. Wyrabiają w sobie poczucie odpowiedzialności za wygląd najbliższego otoczenia, poszanowania własności osobistej oraz mienia szkolnego.
Lubianą przez dzieci formą zajęć są również gry i zabawy ruchowe. Przy sprzyjającej pogodzie odbywają się one na świeżym powietrzu (zabawy, spacery, wycieczki). W naszej szkole istnieje również możliwość korzystania ze stołówki
szkolnej. 

Świetlica działa codziennie w godzinach 6.50 - 8.00 oraz 11.40 - 16.00

 

Deklaracja - świetlica

 

 

 

 

 

 

 

Odsłony: 8588