Ewaluacja Zewnętrzna Kuratorium Oświaty w Łodzi

Opublikowano: czwartek, 27, wrzesień 2018

W dniach 17-22 października 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Parzęczewie odbędzie się ewaluacja zewnętrzna, którą przeprowadzą wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Ewaluacja to ważny element systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Ma na celu gromadzenie informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Ministerstwo zdefiniowało 9 wymagań wobec szkół. Ewaluacja w naszej szkole dotyczyć będzie trzech z nich:
    Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej;
    Uczniowie są aktywni;
    Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

Wizytatorzy ds. ewaluacji, starając się uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki, będą rozmawiać nie tylko z pracownikami szkoły i uczniami, ale także z rodzicami oraz z przedstawicielami instytucji i organizacji, z którymi na co dzień szkoła współpracuje. Ewaluacja zakończona zostanie raportem wyników opisującym różne aspekty funkcjonowania szkoły w dniu 30.10.2018r.

 

Dyrektor Agnieszka Graczyk

Odsłony: 622