Lekki tornister - porady dla ucznia

Opublikowano: poniedziałek, 15, październik 2018

Waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15% masy ciała ucznia.
- tornister powinien posiadać ergonomiczną, odpowiednio usztywnioną ściankę przylegającą do pleców.
- ciężar powinien być rozłożony symetrycznie.
- cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej.
- tornister powinien mieć równe, szerokie szelki.
- długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie, jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców.
- zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej.
- tornister należy nosić na obu ramionach.
- konieczne jest kontrolowanie przez rodziców zawartości tornistra, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów zbędnych rzeczy.

Główny Inspektorat Sanitarny w porozumieniu z MEN organizuje akcję "Lekki Tornister". Ma ona na celu uświadomienie przede wszystkim dorosłym, że nadmiernie przeładowane plecaki ich dzieci to poważny problem zdrowotny na przyszłość. Zbyt wielki ciężar to nie tylko ból pleców czy niewygoda, z czasem może prowadzić do schorzeń kręgosłupa, kłopotów z kolanami czy nawet nieprawidłowego funkcjonowania układu oddechowego.

Zgodnie z zaleceniami głównego inspektora sanitarnego, opierającymi się na wynikach badań WHO, waga tornistra nie powinna przekraczać od 10 do 15% masy ciała ucznia. Dodatkowo ciężar powinien być rozłożony równomiernie, a tornister uczeń powinien nosić na obu ramionach. Aby dziecko - szczególnie młodsze - nie zabierało większej liczby rzeczy do szkoły, niż to konieczne niezbędne jest kontrolowanie przez rodziców zawartości tornistra.

Ponadto, zgodnie z § 4 rozporządzenia, tygodniowy plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych powinien być ustalony przez szkołę w sposób gwarantujący równomierny rozkład zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, co służy przede wszystkim higienie pracy umysłowej, ale sprzyja także nieprzeciążaniu tornistrów. Przestrzeganie przez dyrektorów, odpowiedzialnych za opracowanie tygodniowych planów zajęć, ww. zasad jest egzekwowane przez kontrolujących szkoły pracowników sanepidu.

Odsłony: 412