Nauczanie wczesnoszkolne - świetlica

Opublikowano: środa, 20, maj 2020

       Szanowni Państwo, zgodnie z rozporządzeniem MEN, od 25 maja 2020 uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na terenie szkoły.  W związku z powyższym w Szkole Podstawowej w Parzęczewie, rozważa się możliwość utworzenia grupy świetlicowej pod opieką  pani Aleksandry Kłujszo.
Nauczyciele klas I-III bez zmian nauczać będą zdalnie. Zatem dziecko po powrocie do domu będzie zobligowane odrobić pracę domową z zadań zdalnych.  Nie będą kursować autobusy, zatem rodzic dowozi ucznia do szkoły we własnym zakresie. Stołówka szkolna również nie zostanie otwarta.
Aby przygotować odpowiednio szkołę, zbudować procedury przebywania dzieci w szkole podczas pandemii, proszę rodziców o kontakt telefoniczny do sekretariatu szkoły w sprawie zgłaszania uczniów na zajęcia świetlicowe. Czekam na zgłoszenia pod numerem telefonu 42 718 60 91 w godz. od 8,00 do 14,00 do piątku 22 maja 2020r.  Po zatwierdzeniu procedur  przez Radę Rodziców, podany zostanie termin rozpoczęcia zajęć świetlicowych dla zainteresowanych rodziców.    

Z poważaniem Agnieszka Graczyk – dyrektor szkoły.

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

 

Odsłony: 540