Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Opublikowano: wtorek, 25, sierpień 2020

Dyrektor szkoły wraz z gronem pedagogicznym serdecznie zaprasza 01.09.2020 na inauguracje nowego roku szkolnego według następującego harmonogramu:


♦ godzina 9.00 Msza Święta w Kościele pw. WNMP w Parzęczewie (dla chętnych),


♦ około godziny 10.00 oficjalna uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 na boisku szkolnym  (w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych odbędą się tylko spotkania z wychowawcami w klasach).


♦ po części oficjalnej, spotkania uczniów w klasach z wychowawcami.

 
Uczniowie klas I z wychowawcami oraz z chętnymi rodzicami przejdą na sale gimnastyczną.


Rekomenduje się, aby do budynku szkoły w dzień rozpoczęcia nie wchodzili rodzice (oprócz rodziców klas I , sugerujemy wejście jedynie trójek klasowych z środkami ochrony osobistej)


Autobusy kursują rano o godzinę później niż dotychczas. Uczeń, który będzie chciał skorzystać z autobusu, zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa za pomocą np.: maseczki. 


Dowożenie uczniów do szkół odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym. W pojazdach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące wspólnie istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa


(§ 24 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia RM z 7 sierpnia 2020 r. „ Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695 i 1087), ust i nosa: w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, …”

W dniu 01.09.2020 świetlica czynna od godz. 7,00.

Odsłony: 1394