Wpisy archiwalne

Spis treści


Mikołajki

6 grudnia do naszej szkoły przybył Święty Mikołaj wraz z uroczymi śnieżynkami. Poczęstowali nas czekoladą i batonikiem. Smakołyki ufundowane zostały przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Wiktoria Kończarek


Prezentacja projektów edukacyjnych

6 grudnia na hali sportowej Gimnazjum w Parzęczewie odbyła się szkolna prezentacja rezultatów wypracowanych w czasie trwania projektów edukacyjnych realizowanych w ramach programu „Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osiem grup projektowych zaprezentowało się przed uczniami, nauczycielami oraz przybyłymi na uroczystość rodzicami.


Krótka charakterystyka poszczególnych projektów.

PROJEKTY EDUKACYJNE Z MATEMATYKI

Skarbonka świnka czy konto w banku?

Głównym celem projektu było sprawdzenie czy warto zakładać konto bankowe i czy warto lokować  na nim pieniądze. Ponadto sprawdzenie  działanie lokat, kredytów i pożyczek. Poznanie sprzętów bankowych i ich obsługi  jak również poznania różnych  ofert bankowych dla nastolatków.

Matematyka w kuchni

Najważniejszym celem projektu było zdiagnozowanie zakresu występowania matematyki w kuchni, a w szczególności:

 • mierzenie zużycie energii elektrycznej, gazu i wody przez poszczególne urządzenia,
 • ustalanie sposoby oszczędzania energii, gazu, wody,
 • weryfikacja deklarowanej wagi i objętości produktów przy pomocy wagi kuchennej,
 • odnajdywanie jednostek i proporcji w kuchni,
 • sprzęty kuchenne jako figury geometryczne,
 • sprawdzanie precyzji zapisu w przepisach kulinarnych,
 • porównanie zmywania tradycyjnego ze zmywaniem w zmywarce.

Raz, dwa, trzy powtarzasz Ty - gra edukacyjna

Najistotniejszymi celami projektu były:

 • powtórzenie materiału z matematyki do egzaminu gimnazjalnego,
 • przyjazna, ciekawa forma utrwalenia wiadomości z matematyki,
 • podniesienie motywacji gimnazjalistów do  uczenia i powtarzania materiału,
 • szybka informacja zwrotna dotycząca poprawności rozwiązanych zadań i pytań.

Woda w liczbach

Uczniowie jako najważniejsze cele projektu uznali zdobycie informacji na temat zużycia wody w odniesieniu lokalnym oraz globalnym i sposobach jej oszczędzania. Przedstawienie kluczowej roli jaką odgrywa woda w życiu codziennym. Grupa projektowa przygotowała ulotkę informacyjną zawierającą rady dotyczące sposobów oszczędzania wody oraz mapę przedstawiającą zużycie wody na świecie. Uczniowie wykonali też plansze przedstawiającą rozkład zasobów wodnych na Ziemi.

PROJEKTY EDUKACYJNE Z BIOLOGII

Wszystko zaczyna się od nasiona, – co jest potrzebne roślinom do kiełkowania?

Głównym celem projektu było zbadanie, jakie czynniki mają największy wpływ na kiełkowanie i wzrost roślin a w szczególności zdobycie wiedzy:

 • czym nawozić rośliny (nawozem naturalnym lub innymi, które można dostać w sklepie ogrodniczym),
 • co jest najgroźniejsze dla rośliny (przymrozki, gdyż mogą zmarznąć np. owoce, liście i robią się czarne),
 • jak je przed nimi uchronić (przykryć specjalną folią lub  plandeką),
 • co zrobić by wzmocnić roślinę (podlać lub posypać nawozem, który można dostać w każdym sklepie ogrodniczym),
 • kiedy rośliny potrzebują najwięcej wody (na początku kiełkowania gdyż w tym okresie potrzebuje najwięcej witamin).

ZIOŁO NA LEGALU czyli rośliny lecznicze na trawniku!

Zasadniczym celem projektu było udowodnienie, że medycyna tradycyjna może konkurować z medycyną konwencjonalną. Działania podjęte w projekcie to:

 • przeprowadzenie wywiadu z zaprzyjaźnioną zielarką,
 • rozmowa z kosmetyczką w jej salonie,
 • wywiad z lekarzem,
 • rozmowa z ekspedientką ze sklepu zielarskiego,
 • zasiew ziół,
 • wykonanie zielnika.

PROJEKTY EDUKACYJNE Z FIZYKI

Regionalna wycieczka rowerowa z fizyką w tle

Głównym celem projektu było ukazanie naszego regionu jako atrakcyjnego turystycznie  i krajoznawczo oraz poznanie najpiękniejszych zabytków. Najważniejszymi działaniami w projekcie było:

 • zbadanie atrakcyjności naszego regionu,
 • opracowanie szlaków rowerowych pokazujących najciekawsze miejsca w naszej gminie,
 • wykonanie mapy topograficznej z zaznaczonymi szlakami rowerowymi,
 • opracowanie ulotki informacyjnej zachęcającej naszych mieszkańców do poznania okolicy.

PROJEKTY EDUKACYJNE Z GEOGRAFII

Woda jako składnik życia

Najważniejszym celem grupy projektowej było pokazanie, że woda jest ważnym składnikiem w życiu człowieka. Zbadanie jej w kierunku: chemicznym, fizycznym, biologicznym i geograficznym. W ramach działań projektowych przygotowano:

 • makietę krążenia wody w przyrodzie,
 • mapę wód mineralnych w Polsce,
 • degustację wód mineralnych.

Ewa Świniuch


Spotkanie z funkcjonariuszem policji 

Dnia 29.11.2012r. w Gimnazjum w Parzęczewie odbyło się spotkanie z panią policjantką, podkomisarz Anetą Kominiak z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu. Poinformowała ona uczniów o tym, jakie czekają nieletnich konsekwencje prawne w przypadku korzystania z używek (np. alkoholu, narkotyków i papierosów) lub niestosownego zachowania wobec nauczycieli. Gimnazjaliści dowiedzieli się również, jakie postępowanie prawne przewidziane jest za wykroczenia na terenie szkoły.

Podobne spotkanie tego samego dnia o godz. 16.00  zostało zorganizowane dla rodziców. Pani policjantka uświadomiła rodzicom, że są odpowiedzialni prawnie za nieodpowiednie zachowania ich małoletnich dzieci. A obowiązkiem każdego rodzica jest mądra kontrola swoich pociech.

Olga Gabryelczyk kl.II A 
Izabella KudelskaSprawozdanie z wyjazdu edukacyjnego do Europejskiego Studium Zawodowego w Łodzi w dniu 27.11.2012r.

Nasza wycieczka rozpoczęła się o godzinie 8:15, kiedy wyjechaliśmy ze szkoły. Gdy dojechaliśmy na miejsce, ciepło powitały nas uczennice szkoły ANAGRA. Jedna z uczennic, nasza przewodniczka zaprowadziła nas do sali, gdzie opowiedziała nam o swojej szkole. W swojej prezentacji przedstawiła sukcesy szkoły oraz atuty uczęszczania do niej. Dowiedzieliśmy się, że szkoła umożliwiają zdobycie zawodu w charakterze:

-fryzjer-stylista, kreator wizerunku, kosmetyczka- wizażystka, i stylista paznokci.

Liceum kończy się uzyskaniem wykształcenia średniego, maturę i certyfikatem umiejętności zawodowych. Natomiast po ukończeniu technikum uzyskujemy wykształcenie średnie, maturę i tytuł zawodowy Technik Usług Fryzjerskich. Po skończonym wykładzie wraz z przewodniczką zeszliśmy do sal gdzie odbywają się praktyki. Dziewczyny z naszego gimnazjum przeprowadziły wywiady z instruktorem fryzjerstwa i panią kosmetyczką. Każdy z nas mógł skorzystać z usług:

-fryzjerskich, takich jak: mycie, strzyżenie, modelowanie

-kosmetycznych, takich jak: regulacja brwi, masaż twarzy, manicure.

Po 4-godzinnych usługach, każdy gimnazjalista był piękny, młody i odmieniony. Na koniec zostaliśmy obdarowani kartami VIP, uprawniające do skorzystania z darmowych usług fryzjersko-kosmetycznych. Wycieczka ta była bardzo pouczająca, zostaliśmy wprowadzeni w tajniki różnych zawodów.

Klaudia Mikołajewska klasa IIIa

Izabella Kudelska

Wywiad z fryzjerką

Wywiad z kosmetyczką


Giełda Pomysłów 
21 listopada 2012 roku czterdziestu uczniów z Gimnazjum w Parzęczewie wraz z opiekunami uczestniczyło w giełdzie pomysłów zorganizowanej w Zespole Szkół w Wartkowicach. Giełda była swoistym podsumowaniem projektu „Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osiem grup projektowych z naszej szkoły zaprezentowało na swoich stoiskach przygotowane przez siebie efekty pracy. W wyniku głosowania wyróżnienie otrzymała grupa projektowa pod przewodnictwem Pani Agnieszki Graczyk realizująca projekt z matematyki pt. "Raz, dwa, trzy powtarzasz Ty - gra edukacyjna".

Andrzej Nawrocki


Niebezpieczeństwa Internetu

Dnia 20.11.2012r. na terenie szkoły odbyło się przedstawienie pt. „Bumerang”. Spektakl porusza się w obrębie dwóch tematów, istotnych z punktu widzenia profilaktyki. Z jednej strony podejmuje problematykę przemocy (cyberprzemocy), z drugiej strony przedstawia problem picia alkoholu przez młodzież oraz kompromitujące skutki upijania się. Spektakl „Bumerang” opowiada  historię nastoletniej Olgi, silnej, przebojowej dziewczyny która w grupie wyrobiła sobie mocną pozycję.  Ma w szkole posłuch i jest zazwyczaj w centrum uwagi. Codziennym zajęciem Olgi jest ośmieszanie kolegów i koleżanek, poprzez umieszczanie zdjęć z prywatnych spotkań a także tych przerobionych na potrzeby „zabawy”. Pewnego dnia nasza bohaterka poznaje sympatycznego chłopaka, który zaprasza ją do miejscowej dyskoteki. Pod jego wpływem i za namową nowego kolegi Olga pije alkohol. Początkowo niewinnie zapowiadająca się dyskoteka przeradza się burzliwą imprezę której najmłodszą uczestniczką jest Olga. Dziewczyna nie pamięta jak skończyła się dyskoteka i jak wróciła z niej do domu.  Pamięta tylko, że do pewnego momentu bawiła się świetnie a na koniec ktoś zrobił jej zdjęcie telefonem komórkowym. Jak się później okaże tych zdjęć jest kilkanaście i są hitem na jednym z portali młodzieżowych. Olga jest załamana, ucieka ze szkoły. W tle tej sprawy pojawiają się inne wątki dotyczące Olgi, tym razem jej internetowych ofiar.

Przedstawienie „Bumerang” porusza temat godności człowieka, szacunku innych ludzi. Spektakl ostrzega przed zawieraniem przypadkowych znajomości i pokazuje tragiczne w skutkach konsekwencje wynikające z upojenia alkoholowego.

Izabella Kudelska


WOJEWÓDZKA OLIMPIADA WIEDZY O RACJONALNYM ŻYWIENIU

Uczennice z Gimnazjum w Parzęczewie zajęły III miejsce na szczeblu powiatowym olimpiady organizowanej przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi oraz Agencję Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Łodzi. Jednak test z wiedzy napisały najlepiej i reprezentować będą nasz powiat na etapie wojewódzkim 7 grudnia 2012r.


NOWA PRACOWNIA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

Już w grudniu zostanie otwarta nowa pracownia biologiczno-chemiczna w naszej szkole. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie blisko 40 000,00 zł udało się Gminie Parzęczew pozyskać środki w ramach konkursu: ”Moja wymarzona ekopracownia” na doposażenie pracowni, która nosi nazwę: „Pracownia przyrodniczo-turystyczna „GangEkotrpopicieli” przy Gimnazjum w Parzęczewie.” W ramach zadania zostały zakupione meble, książki, sprzęt komputerowy, projektor, tablica interaktywna, mikroskopy, kamera mikroskopowa,zestawy preparatów mikroskopowych, okazy zwierząt zatopione w tworzywie, globusy fizyczne oraz szereg innych pomocy dydaktycznych, które uatrakcyjnią zajęcia lekcyjne naszej szkolnej młodzieży. Wszystkie pomoce dydaktyczne będą wykorzystywane podczas zajęć z biologii, geografii, chemii oraz podczas zajęć pozalekcyjnych z edukacji ekologicznej. W ramach zadania uczniowie będą brać udział w zajęciach terenowych, konkursach oraz akcjach ekologicznych opartych o scenariusze przygotowane przez kadrę nauczycielską. Głównym celem zadania jest pogłębienie przez uczniów wiedzy z wybranych zagadnień związanych z ekologią i ochroną środowiska naturalnego oraz rozwijanie umiejętności badawczych podczas różnych eksperymentów. Działania te uwrażliwią naszą młodzież na naturalne środowisko oraz na zagrożenia jakie występują ze strony człowieka. Z wszystkich działań będzie prowadzona dokumentacja zdjęciowa, która będzie sukcesywnie prezentowana na naszej stronie internetowej gimnazjum. Zapraszamy do jej przeglądania.


SPOTKANIE Z PRACOWNIKIEM SOCJALNYM

Dnia 16 listopada 2012r. o godzinie 13:50 w Gimnazjum w Parzęczewie, w pracowni języka polskiego została przeprowadzona lekcja preorientacji zawodowej z pracownikiem socjalnym panią Justyną Kuźniak. Na spotkaniu zgromadziło się ponad 30 osób z klas II i III, w tym nasza pedagog szkolna pani Izabella Kudelska, organizatorka spotkania. Gdy nasz gość jeszcze nie przyszedł w klasie panował lekki chaos, ponieważ każdy był podekscytowany tą lekcją. W czasie kiedy pani już weszła do pracowni to wszyscy ucichli i skierowali zaciekawiony wzrok na naszego gościa. Była bardzo miłą osobą i wydawało mi się, że pozytywnie podchodzi do życia pomimo takiej pracy. Pani przedstawiła się i zaczęła wyjaśniać czym się zajmuje pracownik socjalny i jak to się stało, że pani się na niego zdecydowała. Jest to między innymi zawód polegający na pomocy finansowej, a także wsparciu psychicznym dla ludzi, którzy znajdują się w kryzysie życiowym. Może pracować w służbach zdrowia, różnych urzędach itp. Pani wyjaśniła również jakie szkoły trzeba ukończyć, aby nim zostać. Trzeba ukończyć studia wyższe pracy socjalnej. W tej pracy człowiek musi być sumienny, odważny, cierpliwy, a także bardzo uważnym, aby nie zostać oszukanym. Gdy pani opowiedziała nam trochę o swoim zawodzie, osoby zgromadzone w klasie mogły zadawać pytania. Wszystkie pytania były zadawane z sensem i na temat. Na koniec podziękowaliśmy pani Justynie za to, że poświęciła dla nas czas i, że przekazała nam tak wiele informacji i ciekawostek o zawodzie pracownika socjalnego. Wszyscy byli zachwyceni. Widać było, ze imponował im ten zawód. Mnie osobiście też się bardzo podobał. Kto wie? Może kiedyś, ktoś z nas zdecyduje się na podjęcie pracy jako pracownik socjalny.

Milena Syguła kl.III A

Wywiad z pracownikiem opieki społecznej


Tydzień Praw i Obowiązków

W naszym gimnazjum będzie realizowany projekt  „Tydzień Praw i Obowiązków Dziecka” (od 19.XI. do 30.XI). 
W ramach tego projektu organizujemy:

 • Akcję plakatową w klasach  pt. „Dziecko jego prawa i obowiązki ”, (wszystkie klasy), E.Jędrachowicz prace oddajemy do 27.XI.2012r
 • konkurs literacki pt. „Uczeń -  jego prawa i obowiązki”, (wszystkie klasy), W.Nowak prace oddajemy do 27.XI.2012r
 • wykonanie gazetki ściennej ( uczniowie klas III ) wychowawcy klas III
 • przedstawienie 20.XI.2012r. o godz.11.00 „Bumerang” teatr Kurtyna I.Kudelska
 • zajęcia o prawach i obowiązkach dziecka przeprowadzone przez wychowawców (scenariusze zajęć opracowane przez pedagoga I. Kudelską będą dostępne na pulpicie komputera od 13. XI.2012r), (wychowawcy klas).
 • każda klasa przygotuje  prezentację multimedialną powyższego tematu (wychowawcy klas) prezentację oddajemy do 27.XI.2012r, Najlepsza prezentacja będzie pokazana na Apelu.
 • zajęcia warsztatowe z pedagogiem szkolnym na temat: Praw i obowiązków człowieka.
 • uroczysty apel kończący „Tydzień Praw i Obowiązków ” odbędzie się w ustalonym terminie, podczas Apelu będą podsumowane działania realizowane w ramach projektu.

Proszę wychowawców klas o zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w projekcie.

Dziękuję z góry

Pedagog szkolny

Scenariusz  lekcji warsztatowej opracowany przez pedagoga szkolnego Izabellę Kudelską dla wychowawców klas do wykorzystanie na godzinie wychowawczej.

Znam moje prawa i obowiązki


„Gang Eko-Tropicieli” 

Od września 2012r. uczniowie Gimnazjum w Parzęczewie należą do PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy, tworzą drużynę turystów pod nazwą „Gang Eko-Tropicieli”.  Rajdy odbywają się jeden raz w miesiącu w sobotę w godzinach 8:30 - 15:30. Rajdy są elementem realizacji projektu unijnego „Moja wymarzona ekopracownia”.


Święto Odzyskania Niepodległości
Dnia 9 listopada 2012 na naszej hali sportowej odbył się wymowny apel z okazji 94 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości . Akademie rozpoczęła ciekawa prezentacja multimedialna przedstawiająca losy Polaków od zaborów, poprzez powstania, do odzyskania niepodległości. Następnym elementem był spektakl przygotowany przez p. Małgorzatę Rakowską, w którym udział wzięli uczniowie naszego gimnazjum. Gimnazjaliści odśpiewali patriotyczne pieśni, recytowali wiersze i odegrali scenki. Przedstawienie zostało uwieńczone podziękowaniem pani dyrektor 
i gromkimi brawami.

Wiktoria Kończarek i Olga Gabryelczyk


Wycieczka do Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego i Palmiarni

W dn. 26.10.2012r. uczniowie klas I naszego gimnazjum odwiedzili łódzkie Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne. W swych zbiorach posiada ono ponad 200 tysięcy pozycji katalogowych.

Uczniowie obejrzeli 3 wystawy stałe: archeologiczną, etnograficzną i numizmatyczną. Ostatni dział zrobił chyba na gimnazjalistach największe wrażenie (monety starożytne, średniowieczne i nowożytne), tym bardziej, że mogli oglądać ostatnio pozyskany skarb wczesnośredniowiecznych srebrnych krzyżówek, znaleziony właśnie w Parzęczewie, datowany wstępnie na XI wiek. Podziwiali także elementy sztuki huculskiej ze zbiorów Narodowego Muzeum Sztuki Ludowej Huculszczyzny i Pokucia w Kołomyi.

Ponadto nasi uczniowie uczestniczyli w lekcji muzealnej na temat „Ginące zawody”. Dowiedzieli się, jak wyglądała praca garncarza, rymarza, kowala czy kołodzieja. Poznali technikę tkacza i wikliniarza. Bez wątpienia było to bardzo pouczające doświadczenie.

Drugim miejscem, które odwiedzili uczniowie była łódzka Palmiarnia. Tu, zachwycając się egzotycznymi roślinami, poznali odmienne warunki klimatyczne, panujące w pawilonach tropikalnym i śródziemnomorskim. Pobyt w pięknej scenerii stał się okazją, by upamiętnić wspólne przeżycia na pamiątkowych fotografiach.

Wiesława Nowak


Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 15 października 2012 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, połączona ze ślubowaniem pierwszoklasistów.

Na ten szczególnie ważny dzień pierwszoklasiści czekali z wielką niecierpliwością, bowiem oznacza on oficjalne przyjęcie ich do społeczności szkolnej. W obecności przedstawicieli władz gminnych, rodziców, pracowników szkoły oraz starszych koleżanek i kolegów powtarzali słowa przysięgi, a tym samym zobowiązali się: zdobytą wiedzę i umiejętności jak najlepiej wykorzystać w swej dalszej pracy, czynnie współuczestniczyć w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju, rzetelnie pogłębiać wiedzę i wysoko nieść zaszczytne miano wychowanka Gimnazjum w Parzęczewie.

W dalszej części oficjalnej akademii p. Dyrektor Ewa Świniuch wręczyła naszym nauczycielom nagrody za wybitne osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. W tym roku otrzymały je panie: Ewa Jędrachowicz, Katarzyna Kurowska i Małgorzata Gosińska. Ponadto p. Paweł Kurowski został wyróżniony Nagrodą Wójta. Odebrał ją z rąk p. Ryszarda Nowakowskiego. To bardzo miły akcent uroczystości, który podkreślił, jak wspaniałych mamy nauczycieli.

Kwiaty, drobne upominki od Samorządu Szkolnego, ciepłe słowa, szczere uśmiechy i przygotowana przez uczniów część artystyczna stały się wyrazem uznania dla trudów pracy pedagogicznej oraz podziękowaniem za poświęcenie, czujność, codzienną troskę i ogromną życzliwość, okazywaną nam na każdym kroku.

Ten dzień stał się także okazją dla odkrywania naszych literackich talentów. W  zorganizowanym przez p. Wiesławę Nowak szkolnym Konkursie Literackim, związanym z pracą nauczyciela pod hasłem Bukiet słów w podzięce Komisja Konkursowa wyróżniła 3 wiersze. Oto laureaci: I miejsce – Agata Arendarczyk, II – Zachariasz Brygier, III – Wiktoria Kończarek. Nagrodzeni sami zaprezentowali swe teksty. Gratulujemy.

Akademię przy udziale uczniów naszego gimnazjum przygotowały p. Wiesława Nowak i p. Katarzyna Kurowska.

Nieoficjalna część uroczystości dotyczyła otrzęsin, które dla pierwszoklasistów przygotowały starsze koleżanki i koledzy. Oj, było wesoło! Na zakończenie wspólnie potańczyliśmy. Było dyskotekowo! Zresztą sami zobaczcie zdjęcia w moim wykonaniu.

Kinga Kudelska - klasa IbWybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

W dniu 25 września zorganizowane zostały wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci osiągneli następujące wyniki:

Wiktoria Kończarek - klasa IIA - 50 głosów: przewodnicząca,

Marta Morańda - klasa IIB - 36 głosów: zastępca przewodniczącego,

Jakub Pietrzak - klasa IIIA - 31 głosów: skarbnik

Katarzyna Barylska - IIIB - 18 głosów: brak funkcji

Spotkanie z funkcjonariuszem policji

Dnia 29.11.2012r. w Gimnazjum w Parzęczewie odbyło się spotkanie z panią policjantką, podkomisarz Anetą Kominiak z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu. Poinformowała ona uczniów o tym, jakie czekają nieletnich konsekwencje prawne w przypadku korzystania z używek (np. alkoholu, narkotyków i papierosów) lub niestosownego zachowania wobec nauczycieli. Gimnazjaliści dowiedzieli się również, jakie postępowanie prawne przewidziane jest za wykroczenia na terenie szkoły.

Podobne spotkanie tego samego dnia o godz. 16.00  zostało zorganizowane dla rodziców. Pani policjantka uświadomiła rodzicom, że są odpowiedzialni prawnie za nieodpowiednie zachowania ich małoletnich dzieci. A obowiązkiem każdego rodzica jest mądra kontrola swoich pociech.

Olga Gabryelczyk kl.II A
Izabella KudelskaSprawozdanie z wyjazdu edukacyjnego do Europejskiego Studium Zawodowego w Łodzi w dniu 27.11.2012r.

Nasza wycieczka rozpoczęła się o godzinie 8:15, kiedy wyjechaliśmy ze szkoły. Gdy dojechaliśmy na miejsce, ciepło powitały nas uczennice szkoły ANAGRA. Jedna z uczennic, nasza przewodniczka zaprowadziła nas do sali, gdzie opowiedziała nam o swojej szkole. W swojej prezentacji przedstawiła sukcesy szkoły oraz atuty uczęszczania do niej. Dowiedzieliśmy się, że szkoła umożliwiają zdobycie zawodu w charakterze:

-fryzjer-stylista, kreator wizerunku, kosmetyczka- wizażystka, i stylista paznokci.

Liceum kończy się uzyskaniem wykształcenia średniego, maturę i certyfikatem umiejętności zawodowych. Natomiast po ukończeniu technikum uzyskujemy wykształcenie średnie, maturę i tytuł zawodowy Technik Usług Fryzjerskich. Po skończonym wykładzie wraz z przewodniczką zeszliśmy do sal gdzie odbywają się praktyki. Dziewczyny z naszego gimnazjum przeprowadziły wywiady z instruktorem fryzjerstwa i panią kosmetyczką. Każdy z nas mógł skorzystać z usług:

-fryzjerskich, takich jak: mycie, strzyżenie, modelowanie

-kosmetycznych, takich jak: regulacja brwi, masaż twarzy, manicure.

Po 4-godzinnych usługach, każdy gimnazjalista był piękny, młody i odmieniony. Na koniec zostaliśmy obdarowani kartami VIP, uprawniające do skorzystania z darmowych usług fryzjersko-kosmetycznych. Wycieczka ta była bardzo pouczająca, zostaliśmy wprowadzeni w tajniki różnych zawodów.

Klaudia Mikołajewska klasa IIIa

Izabella Kudelska

Wywiad z fryzjerką

Wywiad z kosmetyczką
Odsłony: 23426